Hizmetlerimiz

Sürücü Belgesi (Ehliyet) İşlemleri

Yabancı ülkelerden alınmış sürücü belgelerinin Türkiye’de kullanılması

Türkiye’de ikamet eden yabancılar, başka bir ülkeden alınmış sürücü belgeleri ile araç kullanabilir. Sahip olunan belgenin, uluslararası sürücü belgesi (international driver’s licence) olması şartı aranmaz. Ancak yabancılar, belgelerinin aslı ile birlikte, Türkçe’ye çevrilmiş onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmakla yükümlüdür.

Yabancı ülkelerden alınmış belgelerin Türkiye’de kullanılan sürücü belgelerine dönüştürülmesi:

Yabancı ülkelerden alınmış sürücü belgeleri yanında, Türkiye’de verilen sürücü belgesine de sahip olmak isteyen yabancıların, İl Emniyet Müdürlükleri’nin Trafik Şubeleri’ne başvurmaları gerekir. Başvuran kişi herhangi bir test ya da sınava tabi tutulmaz, ancak bazı belgeleri sunmak durumundadır. Türkiye’de sürücü belgesi almak isteyen kişinin; otomobil ve minibüs için 18, motosiklet için 17, otobüs ve kamyon için ise 22 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Gerekli Belgeler:

• Kimlik belgesinin aslı ve 1 fotokopisi (yabancılar için ikamet teskeresi)
• Şoförler Odası’ndan alınacak dosya
• Sürücü belgesinin elçilik veya noter onaylı tercümesi
• 2 fotoğraf
• Sürücü belgesinin aslı (işlemler tamamlandığında geri verilir)
• Sağlık raporu (devlet hastanesinden ya da özel sağlık kurumlarından alınır)
• Adli sicil kaydı
• Kan grubu kartı
• Maliye Bakanlığı’ndan alınmış harç makbuzu (narç istenen sürücü belgesinin sınıfına göre ödenir)
• Sürücü belgesi harcı

Türkiye’de Sürücü Belgesi Almak İçin:

Yabancılar kendilerine Türkiye’de araç kullanma imkânı sağlayacak yeni bir sürücü belgesi edinebilirler. Bu durumda kişinin yetkili bir sürücü kursuna kayıt olması ve kursu, ilgili sınavlar sonucunda başarıyla tamamlaması gerekir. Ardından gerekli belgeler hazırlanarak yerel polis merkezindeki Trafik Tescil Müdürlüğü’ne başvurulur.

Gerekli Belgeler:

• Kimlik belgesinin aslı ve 1 fotokopisi
• Sertifika aslı
• Sürücü kursundan alınmış belgelerin fotokopileri
• Diploma aslı
• Şoförler Odası’ndan alınmış dosya (Dosyada yer alan belgeler kimlik kartındaki bilgilere göre doldurulacaktır)
• 2 fotoğraf
• Kan grubu kartı
• Maliye Bakanlığı’ndan alınmış harç makbuzu (sürücü belgesinin sınıfına göre)