Hizmetlerimiz

Şehir ve Çevre Tanıtım Danışmanlığı

Relokasyon sürecindeki yabancılara, geniş kapsamlı programlarımızla Türkiye’deki yaşamlarının her aşamasındaki pratiklere yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Şehir ve çevre tanıtım hizmetleri servisimiz, müşterilerimize günlük yaşam pratiklerini, önde gelen hizmet ve başvuru merkezlerini tanıtma amacını güder. Bir yabancı için farklı bir ülkede kurulacak yeni bir yaşam, pek çok bilinmeyenle doludur. Relokasyon sürecinin başarılı gelişmesi için, yasal prosedürlerin uygulanması ve ikamet işlemlerinin tamamlanmasının yanı sıra, yabancıların yaşamsal pratikler yönünden desteklenmesi de büyük önem teşkil eder. Bu sebeple, yaşam pratikleri servisimiz yabancıların yaşamlarını kolaylaştırmak üzerine kurulu dinamik bir program sunmaktadır. Ülkemizde yaşamaya başlayan bir yabancı ve ailesi için Türkiye oryantasyon ya da yaşayacağı şehre göre örneğin İstanbul oryantasyon programı hazırlanır.

Programımız içeriği kapsamında günlük yaşama dair edinilmesi gereken temel bilgiler aktif bir çalışma ile birebir ilişki halinde sunulmaktadır. Danışmanlarımız, ailelere yeni çevrelerini gezdirmekte ve onlara ulaşım olanakları, yerel alışveriş merkezleri, resmi bürolar, parklar, sağlık merkezleri, sosyal aktivite alanları, polis merkezleri, yabancılar için kulüp ve dernekler, spor merkezleri gibi yerlerin tanıtımını yapmaktadırlar. Ayrıca daha geniş bir ölçekte şehir yaşantısına ilişkin yönetimsel merkezler, tiyatrolar, kütüphaneler, kültür ve sanat merkezleri, acil durum istasyonları gibi yerlerle ilgili bilgiler sunmaktadırlar. Gereksinim duyulması halinde çocuk ve gençlere yönelik olanaklar da program içeriği kapsamına alınabilir. Uzmanlarımız müşterilerimize her aşamada eşlik etmektedirler. Bu merkez ve alanların tanıtımı sırasında, kullanım şekillerine ilişkin bilgiler de müşterilerimize sağlanmaktadır.

Program Kapsamında Verilen Hizmetler:

• Ulaşım sistemi hakkında bilgilendirme
• Yönetimsel ve kamusal bürolar
• Sağlık merkezleri
• Sosyal ve kültürel merkezler; parklar, tiyatrolar, sinema ve sergi salonları, kütüphaneler vb.
• Alışveriş merkezleri
• Yabancılar için destek grupları, kulüp ve dernekler
• Çevrede bulunan postane, banka vb. kurumlar