Hizmetlerimiz

Okul Araştırma ve Kayıt Hizmetleri

Relokasyon sürecindeki aileler için çocuklarının alacağı eğitim her zaman ciddi bir endişe kaynağıdır. Özellikle de yabancı bir ülkede doğru eğitim kurumuna karar verirken aileler danışmanlığa ihtiyaç duyar. 9ekim Okul Araştırma ve Kayıt Hizmetleri Programı kapsamında ailelerin beklenti ve ihtiyaçlarının analizinden, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasına kadar her aşamada danışmanlık hizmeti verir.

Ekibimiz tüm süreci, aile, eğitimciler ve öğrencilerle görüş alışverişinde bulunarak değerlendirir. Okula yönelik tercihleri belirleyen tüm unsurlar, örneğin; ailenin ana dilinde eğitim veren okullar, saygın kurumlar, özel müfredata yönelik gereksinimler, çocukların okula ulaşımı, özel kurs olanakları vb. ayrıntılı biçimde irdelenerek istenilen koşullara uygun okullar belirlenir. Belirlenen okulların yönetimleri ile danışmanlarımız ve ailelerin katılımıyla görüşmeler yapılır, ardından ailenin tercihi doğrultusunda kayıt ve yerleştirme işlemleri yürütülür.

Türkiye, özellikle eğitimsel çeşitlilik açısından gözle görülür bir avantaja sahiptir. Türkiye’de yabancılara ait birçok okul, yabancı dillerde öğretim yapan pek çok kurum bulunmaktadır.

Program dahilinde küçük yaşlardaki çocuklara yönelik eğitim ve ihtiyaç halinde özel kurslar için de danışmanlık sunulur. Aileler, okul öncesi eğitime ilişkin anaokulu, kreş, çocuk bakım merkezleri gibi gereksinimleri konusunda uzmanlarımızdan destek alabilirler. Ayrıca çocukların yeni çevrelerine sağlayacağı uyumu kolaylaştıracak ve hızlandıracak sosyal ve psikolojik destek programları da hazırlanabilir.

Program Kapsamında Verilen Hizmetler:

• Kayıt sürecinde danışmanlı
• Gerekli belgelerin hazırlanması
• Eğitim konusundaki ilgi ve ihtiyaçların analizi
• Türkiye’deki okullar ve eğitim sistemi ile ilgili sunumlar yapılması
• Süreçlerin profesyonel eğitim uzmanlarının katılımıyla geliştirilmesi
• Ailelerle birlikte uygun okulların araştırılması ve belirlenmesi
• Okul yönetimlerinden ilgili randevuların alınması, görüşmelerin yapılması
• Gerekli belge ve formların hazırlanması, kayıt ve yerleştirme işlemlerinin yapılması
• Özel kurs ve programlara ilişkin organizasyonların yapılması
• Okul öncesi eğitime ilişkin taleplerin karşılanması, işlemlerin yapılması
• Çocukların uyum süreci için gerekli sosyal ve psikolojik programların oluşturulması