Hizmetlerimiz

Kamu Hizmetleri Danışmanlığı

Kamu hizmetleri kapsamında; su, elektrik, telefon, internet, doğal gaz gibi şehir şebeke hizmetlerine yönelik bağlantı, abonelik vb. işlemler yer alır.

Yabancı bir ülkeye henüz gelmiş biri için şehir şebeke işlemlerini tamamlamak son derece güçtür. Bu nedenle danışmanlarımız müşterilerimizin kamu hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenir.

Profesyonel ekibimiz, müşterilerimize kamu hizmetleri ile ilgili prosedürlerin açıklanması, kurumların ve görevlerinin tanıtılması, başvuru için gerekli belgelerin hazırlanması konusunda danışmanlık verir. Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerine göre gerekli belgeler uzmanlarımız tarafından hazırlanır, abonelik ve bağlantı hizmetleri en hızlı şekilde tamamlanır. 9ekim, elektrik, doğalgaz ve su için hat ve şebeke sistemlerinin kurulması, ev içi yerleşimlerinin yapılması gibi çalışmaları da organize eder.

Program Kapsamında Verilen Hizmetler:

• Müşteri istek ve gereksinimlerinin belirlenmesi
• Şebeke hizmetleri ve prosedürleri ile ilgili bilgilendirme
• Abonelikler ve bağlantılar için gerekli belgelerin hazırlanması, gerekli başvuruların ve sözleşmelerin yapılması
• Gaz, telefon, elektrik vb. hizmetlerle ilgili bağlantı ve hat kurulum işlemleri
• Sistemlerin bakım ve kontrollerinin yapılması