Hizmetlerimiz

Geliş Öncesi İletişim ve Oryantasyon

Relokasyon hizmetleriyle ilgili herhangi bir talep bize ulaştığında, uzmanlarımız zaman yitirmeden bir ön görüşme yapma amacıyla müşterimizle iletişim kurmaktadır.

Yabancıların Türkiye’ye gelişi öncesindeki bu iletişim süreci, tamamen müşterimizin öncelikleri ve gereksinimleri doğrultusunda biçimlenecek olan relokasyon sürecini, doğru bir yönelim içerisinde geliştirebilmek açısından son derece önemlidir.

Görüşmeler sayesinde müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini ilk elden belirleyebilir, sürecin aşamaları hakkında onları bilgilendirerek, etkin bir oryantasyon içeriği oluşturabiliriz. Ekibimiz görüşmeler sırasında relokasyon sürecinin başından sonuna dek öngörülenlerle ilgili müşterilerimize eksiksiz bir değerlendirme sunar. Ön oryantasyon aşamasında ayrıca süreçle ilgili resmi prosedürler, kültürel ortam, yabancıların yerleşimi için elverişli bölge ve konut seçenekleri gibi temel konularda bilgi verilir, müşterimizin sürece dair önceliklerini ve konut seçimi kriterlerini belirleyebilmek için bir anket uygulanır.

Program Kapsamında Verilen Hizmetler:

• Ön görüşme
• Relokasyon süreci ve hizmetleriyle ilgili detayların sunumu
• Müşteri beklentilerinin, ilgilerinin, ihtiyaç ve isteklerinin analizi
• Türkiye’ye ilişkin temel konularda bilgilendirme çalışmaları
• Konut-yerleşme, yasal süreçler, eğitim vb. konularda bilgilendirme çalışmaları
• Türkiye’ye geliş sonrasındaki süreçler için sağlıklı bir zemin oluşturulması