Hizmetlerimiz

İK Departmanlarına Destek

Dış kaynak kullanımı (outsourcing), belli bazı işlerin, bunları sağlamakta ihtisaslaşmış şirketlere yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Uluslararası şirketlerin insan kaynakları departmanları, her geçen gün artış gösteren iş yükleri dolayısıyla, aralıksız olarak daha da fazla dış kaynak kullanmak durumunda kalmaktadır. Şirketlerin yabancı personellerine (expat) yönelik relokasyon hizmetleri ise, insan kaynakları departmanlarının en sık dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir.

Relokasyon süreci son derece karmaşıktır; çalışma izinleri, vizeler, konut bulma ve yerleştirme, sözleşmeler, göç, vergiler, sosyal güvenlik ve idari prosedürler gibi pek çok farklı alanda uzmanlık gerektirir. Dolayısıyla bir şirketin insan kaynakları departmanının bu süreci kendi bünyesinde yürütmesi oldukça zordur. İnsan kaynakları departmanının, şirketlerinde çalışan yabancıların relokasyon sürecini sorunsuz bir şekilde aşması konusunda belli yükümlülükleri vardır, ancak relokasyon sürecindeki karmaşık işlemleri günü gününe takip edip uygulamak hem çok zahmetlidir, hem de çok zaman gerektirir. Ayrıca uzmanlık ve ilgi alanlarının dışındaki işlemler konusunda hata yapma olasılıkları yüksektir. Dolayısıyla insan kaynakları departmanları yabancı personellerinin relokasyon işlemlerini, alanın uzmanlarına, yani relokasyon hizmetleri sunan profesyonel bir şirkete devretmeyi tercih eder.

Diğer yandan, relokasyon şirketlerinin istekleri de, doğrudan, yabancı personel istihdam eden büyük şirketlerle çalışmak doğrultusundadır. İstatistikler, relokasyon şirketlerinin müşterilerinin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %90’ı) büyük ve uluslararası şirketler olduğunu gösterir. Doğal olarak bu süreçteki iletişim de insan kaynakları bölümlerinin temsilcileri aracılığıyla gerçekleşir. Dış kaynak kullanımı sonucu oluşan bu işbirliği her iki taraf için de en avantajlı seçenektir.

Profesyonel Bir Relokasyon Şirketi İle Çalışmanın Avantajları:

• Relokasyon sürecini hızlandırır ve yabancıların alışma sürecini kolaylaştıracak imkânlar sunar.
• Kurumların dikkatlerini en üst düzeyde çalışma, verimliliği artırma, toplam maliyetleri düşürme gibi asal işlevlere yoğunlaştırabilmesine olanak tanır.
• Relokasyon işlemlerinin bir dış kaynağa yönlendirilmesi, insan kaynakları departmanı yöneticilerinin zaman kaybına uğramasını önler.
• Relokasyon uzmanları, olası problemleri, insan kaynakları departmanları temsilcilerinden çok daha etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilir.